Vážení zákazníci,
Touto cestou bych vám rád nabídl provádění revizí elektrických instalací, zařízení, hromosvodů, přístrojů a nářadí. Nedílnou součástí nabízených služeb je také poradenství v oblasti elektrických instalací a silnoproudé elektrotechniky.
Kvalifikaci v tomto dynamicky se rozvíjejícím se oboru si udržuji a rozšiřuji pravidelnými školeními, abych mohl poskytnout služby v souladu s aktuálními předpisy. Mám praxi deset let v oboru elektrických měření a diagnostiky v průmyslu. Elektrorevize provádím v Plzni a sousedních okresech.

Nabídka:

Revize elektrických instalací
1. Objekty pro bydlení - byt, bytový dům, rodinný dům
2. Společné prostory v bytovém domě
3. Dřevostavby
4. Objekty a prostory pro administrativu a komerční účely (prodejny, kuchyně)
5. Elektrické přípojky (pro přihlášení nového, nebo úpravu stávajícího odběrného místa)
6. Průmyslové objekty, sklady
7. Dočasná elektrická zařízení na staveništích, demolicích a lunaparcích
8. Fotovoltaické elektrárny
9. Zemědělské objekty
10. Elektrická osvětlení venkovní a průmyslová
11. Přívod plynového kotle
Revize hromosvodu
Správněji revize systému ochrany před bleskem (vnější ochrana před bleskem – bleskosvod, vnitřní ochrana před bleskem – ochranné pospojení uvnitř objektu a přepěťové ochrany)
Revize elektrických spotřebičů
Revize elektrických spotřebičů během jejich používání jsou prováděny dle normy ČSN 331600 ed. 2. Smyslem revize elektrických spotřebičů a nářadí je vyhledávání bezpečnostních rizik na pracovištích tak, jak nařizují zaměstnavatelům zákony související s bezpečností práce. Povinnost pravidelných revizí se vztahuje na elektrické spotřebiče a nářadí používané na pracovištích v nejrůznějších institucích a při podnikatelské činnosti. Viz. § 4 zákona č. 309/2006 Sb.Pro revize elektrických spotřebičů používám nejen moderní měřící techniku, ale také techniku pro rychlou identifikaci spotřebiče (čárové kódy a jejich čtečky) umožňující vytvoření databáze spotřebičů v PC s možností jejího využití při příští revizi. Hlídání termínů příštích revizí je samozřejmostí. Záznam o provedené revizi elektrického spotřebiče je možné udělat postaru se zápisem do karty spotřebiče, nebo pomocí moderního softwaru vygenerovat originální formulář s výsledkem revize pro každý spotřebič. Velkou výhodou druhého způsobu je možnost snadné archivace revizních zpráv v elektronické podobě.Na příští revize spotřebičů s již vytvořenou databází v mém softwaru poskytuji slevu 20% z ceny uvedené v ceníku.
Svařovací zařízení
Pravidelné kontroly a zkoušky svařovacích zařízení během používání dle normy ČSN EN 60974-4 ed. 3

K revizi je potřeba:

1. Dostupnou dokumentaci
projektovou dokumentaci, protokol určující vnější vlivy, zprávu o provedení výchozí revize, zprávu o provedení poslední pravidelné revize, dokumentaci k instalovaným zařízením, záznamy o opravách a kontrolách, požárně-bezpečnostní řešení stavby, místní provozně – bezpečnostní předpis (nemusí být k dispozici veškerá dokumentace zde uvedená, ale čím více dokumentace je k dispozici, tím lépe
2. Domluvit termín revize
3. Umožnit přístup k důležitým částem elektrické instalace
např. zásuvky, vypínače, rozvaděče, svítidla, jiná instalovaná elektrická zařízení, svody bleskosvodu atd.
4. Rezervovat si čas na provedení revize
čas potřebný k provedení revize závisí zejména na rozsahu revidovaného zařízení/instalace a také na dostupné dokumentaci.
Drobné opravy revidovaných zařízení pro Vás provedu zdarma při revizi !

Ceník:

Uvedené ceny jsou s DPH

Certifikáty:

Kontakt: